måndag 28 januari 2013

Eftertänksamt beslut av Tennstopet

Det finns otroligt många maträtter mycket vi tycker om, och det finns mat som är förknippad med traditionen. Men i denna tid av överkonsumtion, utfiskade vatten och skövling, och för att vi ska få njuta av en viss sorts räka eller fisk, är det hög tid att börja tänka till. Vad är det vi håller på med? Hur mår egentligen bestånden?
Fortsätter vi så här kommer vi att bita oss i svansen. Vi måste tillsammans börja ta del av, och då i synnerhet Naturvårdsverkets respektive Hav- och vattenmyndihetens listor, avseende vilka arter som börjar ta stryk på grund av vår njutning, och tänka till före köp av dessa hotade arter, så de ges en rejäl chans att återhämta sig.
Jag är den sista att säga att vi inte ska njuta av det som naturen ger oss, men vi måste ge naturen en chans att fortsätta produktionen av alla dessa läckerheter.

Jag ramlade över denna trevliga lilla notis på den anrika krogen Tennstopets hemsida under delen kalendarium.


"JANUARI

Restaurang Tennstopet har efter moget övervägande valt att i år bryta traditionen och INTE servera stuvad lake i januari... Detta på gddrund av att laken är en av Naturvårdsverket rödlistad fisk, och behöver ett par års tillväxt i Östersjön för att åter kunna njutas av på Tennstopets meny även i framtiden... "

Ett sådant beslut och agerande är föredömligt, och jag tycker att flera krogar ska göra likadant, och dessutom granska hur en åtgärd av detta slag påverkar vår miljö.

Bild: www.svenskfisk.se

För att klargöra just lakens situation så gjorde jag en research och hamnade till slut på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, efter samtal med både Naturvårdsverkets och Hav- och vattenmyndiheten.

Laken i sig är inte utrotningshotad utan ligger rödlistad som nära hotade arter, vilket betyder att något inte är helt OK i lakebeståndet, och man ska tänka sig för, men det är alltså fritt fram att fortsätta äta lake. Sportfiskare ska t ex tänka på att inte slå ihjäl fisken de fångar och vi som konsumenter ska tänka till när vi köper lake, och kanske välja någon annan fisk om vi kan, för att i framtiden njuta av arten när beståndet är stabilt igen.

Tanken med rödlistan är att vi ska värna om en biologisk mångfald och en långsiktig förvaltning av arter.
Listan är uppdelad i “Nära hotad” vilket är den näst lägsta kategorin där laken finns. Nästa steg är “sårbar”, “starkt hotad”, “akut hotad” och sist, “utdöd”.

Det Tennstopet gör tycker jag är en manifestation som är värd att ta efter, då den innebär att vi i framtiden ska kunna njuta av dessa läckerheter och en hållbar biologisk mångfald.